Home

Verkoopprijsindicatie

Eén van de onderdelen van de Praktijktoets Register-Makelaar Wonen betreft het bezichtigen van twee woonobjecten en het opstellen van een Verkoopprijsindicatie per bezichtigd woonobject. De betreffende woonobjecten liggen in één van de gemeenten van de agglomeratie waar de Praktijktoets plaatsvindt. Belangrijk is dat hierbij de gemeentegrens wordt aangehouden.

Reglementen

De kwaliteitswaarborging van de SVMNIVO Praktijktoets Register-Makelaar Wonen onderdeel Verkoopprijsindicaties ligt verankerd in drie documenten. 
  • Ten eerste is dat het Certificatieschema, zoals dat te vinden is op de website van de Stichting VastgoedCert.
  • Het tweede document is het Examenreglement, dat integraal te raadplegen is op de website van SVMNIVO. In het examenreglement is de praktische uitwerking van de gang van zaken rondom het examen vastgelegd.
  • Tenslotte is er voor de kandidaat een Handleiding Praktijktoets Register-Makelaar Wonen onderdeel Verkoopprijsindicaties.

Alle examinatoren, assessoren en vakkenniscoördinatoren hebben een verklaring ondertekend dat zij zich zullen houden aan de procedures zoals die zijn omschreven in deze handleiding.

Klik hier voor meer informatie
Examenduur:

Object I: 60 minuten

Object II: 45 minuten
Uitwerking: 270 minuten
Cesuur: 70%
Hulpmiddelen:
  • Balpen
  • Liniaal
  • Zaklamp
  • Afstandsmeter
  • Rekenmachine
Vorm: Praktijktoets