Home

Actualiteitentoets

r

Let op! Vanaf 2020 geldt de actualiteitentoets niet meer voor de hercertificering van NRVT.

Het zelfstudietraject bij SVMNIVO is tot en met 2019 geldig voor zowel het register van VastgoedCert als het register van NRVT. Vanaf 2020 is het zelfstudietraject alleen geldig voor het register van VastgoedCert. De zogenoemde Actualiteitentoets van SVMNIVO kunt u thuis voorbereiden. Zo kunt u met één examen al klaar zijn met de jaarlijkse verplichtingen met betrekking tot hercertificering en permanente educatie.

Voor hercertificering LV is het mogelijk een mondelinge toets af te leggen. Neem hiervoor contact op met SVMNIVO. 

Actualiteitentoets

Voor de kamers Wonen en Bedrijfsmatig Vastgoed is het mogelijk een actualiteitentoets af te leggen. Indien u zowel in de kamer Wonen als Bedrijfsmatig Vastgoed staat ingeschreven dan kan dit in één toets worden afgelegd. De toetsen tellen mee voor de educatieverplichtingen van VastgoedCert (en tot en met 2019 ook voor NRVT). 

Er is ook voor iedere kamer een proeftoets beschikbaar. Let er bij het bestellen van de proeftoetsen goed op dat de proeftoets voor de combinatie Wonen en BV dezelfde vragen kan bevatten als de losse proeftoets Wonen en losse proeftoets BV.
In het volgende overzicht staan de actualiteitentoetsen weergegeven die beschikbaar zijn voor de hercertificering van 2019 en 2020.

Hercertificering 2019 – Onderwerpen (geldig voor VastgoedCert en NRVT)

Wonen 2019

Voor de actualiteitentoets Wonen dient u de syllabus Wonen en de achtergrondinformatie behorende bij de syllabus wonen te bestuderen. De meeste vragen sluiten aan bij de syllabus, maar om te stimuleren dat u ook de achtergrondinformatie bestudeerd, zullen ook hierover enkele vragen worden gesteld. U mag alle documenten meenemen naar de toets. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de achtergrondinformatie te printen en mee te nemen of een eigen samenvatting te maken.

Bedrijfsmatig Vastgoed 2019

Voor de actualiteitentoets Bedrijfsmatig Vastgoed dient u de syllabus BV en de achtergrondinformatie behorende bij de syllabus BV te bestuderen. De meeste vragen sluiten aan bij de syllabus, maar om te stimuleren dat u ook de achtergrondinformatie bestudeerd, zullen ook hierover enkele vragen worden gesteld. U mag alle documenten meenemen naar de toets. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de achtergrondinformatie te printen en mee te nemen of een eigen samenvatting te maken.

Wonen + Bedrijfsmatig Vastgoed 2019

Voor de actualiteitentoets Wonen + Bedrijfsmatig Vastgoed dient u de syllabus Combinatie Wonen + BV en de achtergrondinformatie behorende bij de syllabus Wonen + BV te bestuderen. De meeste vragen sluiten aan bij de syllabus, maar om te stimuleren dat u ook de achtergrondinformatie bestudeerd, zullen ook hierover enkele vragen worden gesteld. U mag alle documenten meenemen naar de toets. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de achtergrondinformatie te printen en mee te nemen of een eigen samenvatting te maken.

.

Hercertificering 2020 – Onderwerpen (geldig voor VastgoedCert)

Wonen 2020

Voor de actualiteitentoets Wonen dient u de syllabus Wonen en de achtergrondinformatie behorende bij de syllabus wonen te bestuderen. De meeste vragen sluiten aan bij de syllabus, maar om te stimuleren dat u ook de achtergrondinformatie bestudeerd, zullen ook hierover enkele vragen worden gesteld. U mag alle documenten meenemen naar de toets. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de achtergrondinformatie te printen en mee te nemen of een eigen samenvatting te maken.

Bedrijfsmatig Vastgoed 2020

Voor de actualiteitentoets Bedrijfsmatig Vastgoed dient u de syllabus BV en de achtergrondinformatie behorende bij de syllabus BV te bestuderen. De meeste vragen sluiten aan bij de syllabus, maar om te stimuleren dat u ook de achtergrondinformatie bestudeerd, zullen ook hierover enkele vragen worden gesteld. U mag alle documenten meenemen naar de toets. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de achtergrondinformatie te printen en mee te nemen of een eigen samenvatting te maken.

Wonen + Bedrijfsmatig Vastgoed 2020

Voor de actualiteitentoets Wonen + Bedrijfsmatig Vastgoed dient u de syllabus Combinatie Wonen + BV en de achtergrondinformatie behorende bij de syllabus Wonen + BV te bestuderen. De meeste vragen sluiten aan bij de syllabus, maar om te stimuleren dat u ook de achtergrondinformatie bestudeerd, zullen ook hierover enkele vragen worden gesteld. U mag alle documenten meenemen naar de toets. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de achtergrondinformatie te printen en mee te nemen of een eigen samenvatting te maken.
Klik hier voor meer informatie
Examenduur: 90 minuten
Aantal vragen: 30
Cesuur: 18 
Hulpmiddelen:
– Syllabus Wonen
– Wettenbundel
– Rekenmachine
Uitslag

Direct na afloop van de toets wordt de definitieve uitslag aan u verstrekt. Mochten er alsnog meldingen van onregelmatigheden (o.a. fraude) bij SVMNIVO binnen komen, dan kan de uitslag ongeldig worden verklaard.

Vanaf één dag nadat de Flextoets is afgelegd, kunt u het cijfer van de actualiteitentoets raadplegen via uw account. Als u geslaagd bent, ontvangt u een certificaatvermelding in uw account.
Klik hier voor meer informatie
Examenduur: 90 minuten
Aantal vragen: 30
Cesuur: 18 
Hulpmiddelen:
– Syllabus BV
– Wettenbundel
– Rekenmachine
Uitslag

Direct na afloop van de toets wordt de definitieve uitslag aan u verstrekt. Mochten er alsnog meldingen van onregelmatigheden (o.a. fraude) bij SVMNIVO binnen komen, dan kan de uitslag ongeldig worden verklaard.

Vanaf één dag nadat de Flextoets is afgelegd, kunt u het cijfer van de actualiteitentoets raadplegen via uw account. Als u geslaagd bent, ontvangt u een certificaatvermelding in uw account.
Klik hier voor meer informatie
Examenduur: 125 minuten
Aantal vragen: 45
Cesuur: 27 
Hulpmiddelen:
– Syllabus Wonen + BV
– Wettenbundel
– Rekenmachine
Uitslag

Direct na afloop van de toets wordt de definitieve uitslag aan u verstrekt. Mochten er alsnog meldingen van onregelmatigheden (o.a. fraude) bij SVMNIVO binnen komen, dan kan de uitslag ongeldig worden verklaard.

Vanaf één dag nadat de Flextoets is afgelegd, kunt u het cijfer van de actualiteitentoets raadplegen via uw account. Als u geslaagd bent, ontvangt u een certificaatvermelding in uw account.

Inzage foutief beantwoorde vragen

Kandidaten die een toets hebben afgelegd, worden in de gelegenheid gesteld om ten kantore van SVMNIVO op vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur hun foutief beantwoorde vragen te komen inzien. Men kan hier tot uiterlijk woensdagmiddag 17.00 uur een afspraak voor maken voor de eerstvolgende vrijdag. Voor het inzien van de foutief beantwoorde vragen dient men een verklaring te tekenen. Hieronder kunt u die verklaring downloaden.