Home

Downloads

Op deze pagina treft u een overzicht aan van te downloaden documenten. Door middel van Ctrl + F kunt u zoeken op deze pagina. 

Beroepscompetentieprofielen

Raadpleeg hier het beroepscompetentieprofiel voor de Assistent-Makelaar Wonen Kandidaat-Makelaar/Taxateur Wonen en de Makelaar Wonen, BV of LV. Het beroepscompetentieprofiel (bcp) beschrijft de werkzaamheden en compenties die nodig zijn om een beroep uit te oefenen. Elke specialisatie heeft een eigen beroepscompetentieprofiel.

Betalingsdocumenten

SVMNIVO hanteert de regel dat facturen in principe enkel aan de kandidaat zelf worden gezonden. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, dan kan de kandidaat een verzoek doen tot een aangepaste factuur.

SVMNIVO hanteert de betalingsvoorschriften zoals omschreven in de bijlage. Bij iedere boeking dient de kandidaat te bevestigen dat hij zich aan deze voorschriften houdt.

Bezwaar en beroep – Praktijktoetsen

Download hier het format indienen bezwaar- of beroepschrift Praktijktoets. 

Erkend Deskundig Energielabel Woningbouw

Hieronder vindt u het handboek Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw.

 

Hercertificering

Hercertificering 2020 – Niveaumeting Register-Makelaar Theorie (Vastgoedcert)

Hercertificering 2020 – Actualiteitentoets (alleen geldig voor Vastgoedcert)

Voor de zelfstudie Wonen, BV en de combi Wonen + BV dienen de verschillende syllabi bestudeerd te worden. De meeste vragen sluiten aan bij de syllabus, maar om te stimuleren dat u zich goed in de onderwerpen verdiept, kunnen er ook enkele aanvullende of verdiepende vragen worden gesteld. U mag alle documenten meenemen naar de toets. U kunt er ook voor kiezen om aanvullende informatie te printen of een eigen samenvatting te maken en mee te nemen.

Hercertificering 2019 – Actualiteitentoets (geldig voor Vastgoedcert en NRVT)

Voor de zelfstudie Wonen, BV en de combi Wonen + BV dienen de verschillende syllabi en de bijbehorende achtergrondinformatie bestudeerd te worden. De meeste vragen sluiten aan bij de syllabus, maar om te stimuleren dat u ook de achtergrondinformatie bestudeerd, zullen ook hierover enkele vragen worden gesteld. U mag alle documenten meenemen naar de toets. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de achtergrondinformatie te printen en mee te nemen of een eigen samenvatting te maken.

Inzage foutief beantwoorde vragen

Raadpleeg de informatie over de mogelijkheid van het inzien van uw gemaakte examenwerk. Wilt u uw foutief beantwoorde vragen komen inzien? Vul dan het aanmeldingsformulier in. Klik hieronder voor de procedure en het aanmeldingsfomulier betreffende inzage foutief beantwoorde vragen.

 

Kwalificatiedossiers

Raadpleeg hier de kwalificatiedossiers voor de Assistent-Makelaar, Register-Makelaar Wonen, Register-Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed en de Register-Makelaar Agrarisch & Landelijk Vastgoed. In het kwalificatiedossier vindt u een uitwerking van de leerresultaten. Daarnaast wordt een uitwerking van de taken en werkprocessen. Elke specialisatie heeft een eigen kwalificatiedossier.

 

Leerresultaten en toetstermen

De leerresultaten en toetstermen van de verschillende kwalificaties zijn te vinden op de website van VastgoedCert.

 

Maatwerkexamen

Hieronder kunt u meer informatie vinden over het maatwerkexamen.

 

Nivometing SCVM

Hieronder vindt u de relevante documenten voor de Nivometing voor de geregistreerden in het SCVM-register:

 

NVM Nieuwbouwspecialist

Hieronder vindt u de NVM Kwaliteitsnorm en de Implementatienotitie. 

 

Planning Praktijktoetsen

Bekijk hier de planning van de Praktijktoetsen voor Wonen, Bedrijfsmatig vastgoed en Landelijk vastgoed. 

 

Schriftelijke examens in-company

Informeer bij SVMNIVO naar de mogelijkheid om een examen in-company af te nemen. Voor het examineren van meerdere kandidaten tegelijk is dit een prima alternatief.

U kunt contact opnemen met SVMNIVO via 030-6023060 of ons contactformulier invullen. U treft het aanmeldformulier voor een in-company examen hieronder aan.

 

Tarieven

Hieronder kunt u de tarievenlijst van SVMNIVO downloaden. Op deze tarievenlijst staan alle prijzen van de verschillende producten vermeld. Uitgebreide informatie over de verschillende producten die in de tarievenlijst staan, treft u aan onder het kopje ‘Informatie over de examens’. Indien u een btw-factuur (indien van toepassing) wenst, dan wel een factuur op naam van de werkgever, dan dient u dat pro-actief aan te geven tijdens de boeking/reservering van het examen.

 

Verklaring Speciale Voorzieningen

Onderstaand vindt u het formulier om een verklaring speciale voorzieningen in te dienen.

 

Verzoek wijziging persoonsgegevens

Onderstaand vindt u het formulier om een verzoek in te dienen voor het wijzigen van uw persoonsgegevens.

 

VvE beheerder

Onderstaande documenten kunt u gebruiken voor de praktijktoets VvE beheerder.

 

Woningmarktconsultant

Hieronder vindt u het handboek Woningmarktconsultant.