Home

Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw

 

Per 1 januari 2015 moeten alle woningeigenaren en verkopers van woningen via een web-applicatie van de Rijksoverheid hun wettelijk energielabel aanvragen en registreren. Dit energielabel is verplicht bij verkoop, nieuwe verhuur en oplevering. Alle woningeigenaren die nog niet in het bezit waren van een energielabel, kregen begin januari 2015 een voorlopig energielabel toegestuurd. De woningeigenaar wijzigt indien nodig zelf de kenmerkwaarden van zijn woning, die nodig zijn om het energielabel op te stellen. De web-applicatie geeft vervolgens aan voor welke kernwaarden van de woning de eigenaar bewijs moet leveren. Het bewijs kan bestaan uit foto’s, facturen, verkoop- en/of aankoopdocumenten. De Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw controleert op afstand het bewijsmateriaal op aannemelijkheid voor de betreffende woning.
Klik hier voor theorie-examen
Examenduur: 60 minuten
Aantal vragen: 30
Cesuur: 25 punten
Hulpmiddelen: geen
Uitslag
Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account.

Praktische informatie

Iedere kandidaat die een examen wil afleggen, dient eerst bij SVMNIVO een account aangemaakt te hebben. Dit kan via de link bovenaan deze pagina.
Daarna kan het examen geboekt worden. SVMNIVO beschikt over meer dan 30 toetscentra verspreid over het land. Het examen kan hierdoor bij u in de buurt afgenomen worden op een dag en tijdstip welke u het beste uitkomt. In het boekingsprogramma kunt u hiervoor een keuze maken.
Voorbereiding
Om u voor te bereiden op het examen, kunt u via de onderstaande link de handleiding Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland downloaden en bestuderen.
Ter voorbereiding op het examen kunt u een demotoets maken.

Klachten
Hebt u het examen gemaakt en hebt u een opmerking of klacht met betrekking tot de inhoud van het examen? Dan kunt u dit melden bij de examenlocatie. Uw opmerking/klacht wordt doorgegeven aan de examencommissie van RVO.

Iedereen met een geldig bewijs van vakbekwaamheid conform BRL 9500-01 kan Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw worden.
Hebt u nog geen bewijs van vakbekwaamheid en wilt u als Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw aan de slag, dan dient u eerst het examen ‘Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw’ te behalen. In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verzorgt SVMNIVO dit examen.
Alleen degenen die zich voor de eerste maal willen registreren in de webapplicatie energielabel voor woningen zijn verplicht eerst deel te nemen aan de instructiebijeenkomst van RVO.nl. Zij die, sinds eind 2014, al hebben deelgenomen aan een verplichte instructiebijeenkomst, hoeven niet nogmaals deel te nemen aan deze instructiebijeenkomst.
Hebt u het examen behaald, dan ontvangt u binnen een enkele dag een link waarmee u zich kunt aanmelden voor de instructiebijeenkomst. Voor alle examenkandidaten geldt dat zij zich niet via de site van RVO aanmelden, maar via de aparte link die zij persoonlijk toegestuurd krijgen.
Bent u reeds in het bezit van het bewijs van vakbekwaamheid, dan kunt u zich op de site van RVO rechtstreeks aanmelden voor de instructiebijeenkomst.
Meer informatie over de instructiebijeenkomst vindt u op onderstaande link.

Let op:

Per 1 januari 2021 gaat de systematiek van het energielabel veranderen. De vereenvoudigde methodiek VEL, die sinds 1 januari 2015 wordt gebruikt voor het energielabel, stopt. Vanaf 1 januari 2021 moet voor het bepalen van het energielabel een energieprestatie-adviseur langskomen in de woning. Als gevolg hiervan kunt u tot 1 januari 2021 als Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw actief zijn in webapplicatie energielabelvoorwoningen.nl (VEL), daarna verdwijnen deze werkzaamheden. Dit certificaat is dan niet meer van toepassing.

Over de achtergrond van deze wijziging leest u meer in de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer.

 

Oefenen voor het examen

Demotoetsen

Demotoetsen geven u een eerste indruk hoe een examen werkt. De demotoetsen zijn gratis.

Proeftoetsen

Koop voor de theorie-examens een proeftoets bij SVMNIVO om te oefenen voor uw examen. 

Instructie Vraagtypen

Meer informatie over de vraagtypen vinden die in de examens van SVMNIVO worden gebruikt.