Home

Hercertificering Register-Makelaar

Hercertificering Register-Makelaar

Als Regiser-Makelaar zijn er twee hercertificeringsstelsels die gevolgd kunnen worden:

1. Het ‘oude’ stelsel, waarbij u als Register-Makelaar op twee manieren uw vakbekwaamheid kunt blijven aantonen:

  • het bijwonen van cursussen
  • de Actualiteitentoets

2. Het nieuwe stelsel (vanaf 1 januari 2020), waarbij u als Register-Makelaar uw vakbekwaamheid kunt blijven aantonen door het maken van twee Niveaumetingen:

  • Niveaumeting Theorie Register-Makelaar
  • Niveaumeting Vakvaardigheden Register-Makelaar

Het ‘oude’ stelsel

Als Register-Makelaar zijn in het ‘oude’ stelsel twee manieren waarop u uw vakbekwaamheid kunt blijven aantonen.
 

1. Het bijwonen van cursussen.
Elke cursus duurt ten minste 4 dagdelen. Per certificatieperiode van 5 jaar moet er ten minste gedurende 4 jaar een cursus worden gevolgd (dus 16 dagdelen in 5 jaar).

2. De Actualiteitentoets

Met de Actualiteitentoets van SVMNIVO kunt u met één examen al klaar zijn met de jaarlijkse verplichtingen met betrekking tot hercertificering en permanente educatie. Per 5 jaar moeten over dezelfde door VastgoedCert bepaalde onderwerpen 4 toetsen worden afgelegd, waarmee aan de hercertificeringseis is voldaan.
Per jaar kunt u steeds kiezen uit een cursus of zelfstudie. Dus wanneer u dit jaar een toets aflegt, houdt u de optie open om volgend jaar een cursus te volgen en omgekeerd.

Het nieuwe stelsel

De hercertificeringsmethode van VastgoedCert is met ingang van 1 januari 2020 veranderd. 
 
Voor wie geldt dit?
Het nieuwe stelsel geldt voor alle geregistreerde makelaars die vanaf 1 januari 2020 starten aan een nieuwe vijfjarige hercertificeringsperiode. 
De overige makelaars blijven nog binnen het huidige stelsel. In de komende vijf jaar zullen alle makelaars bij de start van een nieuwe vijfjaarsperiode overgaang op het nieuwe stelsel.
Wat verandert er?
In plaats van de plicht om studiepunten te halen, krijgen makelaars nu een tweetal niveaumetingen om hun kennis en vakbekwaamheid aan te tonen: een Niveaumeting Theorie in jaar 1 en een Niveaumeting Vakvaardigheden in jaar 3. Wie beide metingen met goed resultaat afsluit, is vrijgesteld van het PE-traject. 
Wie op bepaalde onderdelen onvoldoende scoort, krijgt een gericht bindend studieadvies. Wordt het studieadvies gevolgd, dan is dat voldoende voor de hercertificering.
(Tijdelijke) uitschrijving
Makelaars die de niveaumetingen niet afleggen of het studieadvies niet opvolgen, zullen (tijdelijk) uitgeschreven worden uit het VastgoedCert-register. Deze (tijdelijke) uitschrijving kan binnen een half jaar hersteld worden door middel van het afleggen van een mondelinge toets. 

In het Schema Hercertificering wordt overzichtelijk per kamer weergegeven welke mogelijkheden er zijn voor hercertificering. Het schema is te vinden onder de downloads. 

Oude hercertificeringsstelsel

Nieuwe hercertificeringsstelsel