Home

Hercertificering Register-Taxateur

r

Let op! Vanaf 2020 geldt de actualiteitentoets niet meer voor de hercertificering van NRVT.

Zelfstudie of cursus?

Als Register-Taxateur dient u jaarlijks een minimaal aantal uren aan PE-activiteiten te besteden (één uur staat gelijk aan één PE-punt). Hoeveel punten dit zijn, leest u op de website van NRVT. De punten zijn verdeeld in een verplicht deel, een facultatief gedeelte en de vrije ruimte.
 
Als Register-Taxateur zijn er twee manieren waarop u uw vakbekwaamheid kunt blijven aantonen.
 
1. Cursussen
U kunt cursussen volgen uit het PE-cursusoverzicht, zoals op de website van NRVT is weergegeven.
 
2. Actualiteitentoets
Met de Actualiteitentoets van SVMNIVO kunt u voor de jaren vóór 2020 met één examen al klaar zijn met de jaarlijkse verplichtingen met betrekking tot hercertificering en permanente educatie.
 
Voor het jaar 2020 heeft NRVT besloten dat de actualiteitentoets niet meer geldt als hercertificeringsmogelijkheid voor de Register-Taxateur.
Per jaar kunt u steeds kiezen uit een cursus of zelfstudie. Dus wanneer u dit jaar een toets aflegt, houdt u de optie open om volgend jaar een cursus te volgen en omgekeerd.
In het Schema Hercertificering wordt overzichtelijk per kamer weergegeven welke mogelijkheden er zijn voor hercertificering.