Home

Kandidaat Makelaar

 

Om de kwalificatie Kandidaat Makelaar te behalen dient u de Basistheorie + de Specialisatie Wonen te behalen. Als Kandidaat Makelaar kunt u zich inschrijven in het K-RMT register.

1. Basistheorie Vastgoeddeskundige

Alle examens worden als flextoets afgenomen. Dat betekent dat u zelf kiest wanneer u het examen wilt maken, op een locatie die u uitkomt (keuze uit een groot aantal landelijke toetscentra). Flextoetsen zijn toetsen via de computer.

Klik hier
Examenduur: 150 minuten
Aantal vragen: 55
Cesuur: 65,32% (35,93 punten)
Vorm: flextoets

Publiekrecht

Klik hier
Examenduur: 185 minuten
Aantal vragen: 55
Cesuur: 65,92% (36,26 punten)
Vorm: flextoets

Bouwkunde A

Klik hier
Examenduur: 55 minuten
Aantal vragen: 50
Cesuur: 65,46% (32,73 punten)
Vorm: flextoets

Bouwkunde B

Klik hier
Examenduur: 120 minuten
Aantal vragen: 30
Cesuur: 62,73% (18,82 punten)
Vorm: flextoets

Vastgoedeconomie

Klik hier
Examenduur: 80 minuten
Aantal vragen: 40
Cesuur: 65,27% (26,11 punten)
Vorm: flextoets

Financiën en Fiscaliteiten

Klik hier
Examenduur: 110 minuten
Aantal vragen: 45
Cesuur: 64,84% (29,18 punten)
Vorm: flextoets

2. Specialisatie Wonen

Alle examens worden als flextoets afgenomen. Dat betekent dat u zelf kiest wanneer u het examen wilt maken, op een locatie die u uitkomt (keuze uit een groot aantal landelijke toetscentra). Flextoetsen zijn toetsen via de computer.

Praktijkleer Wonen

Klik hier

Praktijkleer Wonen is onderdeel van de Specialisatie Wonen. In dit theorie-examen worden onderwerpen getoetst die gaan over verschillende aspecten in de praktijk van de Makelaar Wonen.

Examenduur: 100 minuten

Aantal vragen: 50

Cesuur: 64,68% (32,34 punten)

Vorm: flextoets

Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account.

Vakbekwaamheidsexamen

Klik hier
Bij het Vakbekwaamheidsexamen toont u aan de vaardigheden die nodig zijn om als makelaar aan de slag te gaan, te beheersen. U kunt zich voor dit examen inschrijven via uw account in de examenomgeving. Binnen enkele minuten na de inschrijving ontvangt u een e-mail met inloggegevens en een link naar de inleveromgeving. Via deze inleveromgeving kunt u het voorstel voor het onderwerp van het visiestuk inleveren.
De inhoud van het Vakbekwaamheidsexamen is voor alle drie de werkkamers gelijk en ziet er als volgt uit:
 • Brochure
 • Verkoopplan
 • Onderhandeling
 • Koopovereenkomst
 • Intakegesprek
 • Visiestuk

 

Hoe kom ik in het

K-RMT Register?

Alle benodigde examens behalen

Van de ‘Basistheorie Vastgoeddeskundige’ 

Z
alle benodigde examens behalen

Van de ‘Specialisatie Wonen’

U ontvangt het diploma 'Kandidaat-Makelaar'

Binnen 4 weken na het behalen van het laatste examen

j
Een inschrijfverzoek indienen voor het K-RMT register

Via uw account van SVMNIVO

Goedkeuring aanvraag

Binnen twee weken na indienen inschrijfverzoek

Wat mag je doen als Kandidaat-Makelaar?

De Kandidaat Register-Makelaar/Taxateur werkt voornamelijk op een makelaarskantoor.

Hij opereert veelal lokaal: hij heeft verstand van de lokale vastgoedmarkt, gericht op de kerndiensten verkoop/aankoop en huur/verhuur. Het overgrote deel van de omzet van het makelaarskantoor wordt door deze kerndiensten opgebracht.

De Kandidaat Register-Makelaar/Taxateur adviseert de klant bij een breed scala aan (deel)diensten, vastgelegd in de bemiddelingsopdracht: informeren en adviseren over aankoop- en verkoopstrategieën, bepalen van de waarde van het vastgoed, verzorgen en begeleiden van bezichtigingen, bewaken van juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten, begeleiden bij de afwikkeling van de aan- en verkoop.

De Kandidaat Register-Makelaar/Taxateur regelt de aan- en verkoop van vastgoed, de huur en verhuur van vastgoed, het vaststellen van de waarde van het vastgoed, het plegen van acquisitie, het mede-opstellen van een marketing- en/of pr-plan ten behoeve van de individuele klant en het uitvoeren van promotieactiviteiten. De Kandidaat Register-Makelaar/Taxateur voert de werkzaamheden zelfstandig uit onder de eindverantwoordelijkheid van de Register-Makelaar of de Register-Taxateur.

Rol/functie

De rol/functie van de Kandidaat Register-Makelaar/Taxateur is door de opkomst van het internet, de social media en de hogere algemene ontwikkeling van de consument gewijzigd. De Kandidaat Register-Makelaar/Taxateur ontwikkelt zich meer tot een vastgoedconsultant die allerlei deeldiensten biedt. De Kandidaat Makelaar heeft een zelfstandig acterende rol. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen takenpakket en voert zijn werkzaamheden zelfstandig uit. Hij legt verantwoording af aan de directeur of vestigingsleider/-manager van het makelaarskantoor. Naar de klant heeft hij een adviserende en beslissende rol.

Kerntaken

De Kandidaat Register-Makelaar/Taxateur heeft vier kerntaken:

 • Kerntaak 1 Verkoop
 • Kerntaak 2 Aankoop
 • Kerntaak 3 Huur/verhuur
 • Kerntaak 4 Waardebepaling

En overzicht van alle kerntaken is te vinden in het Beroepscompetentieprofiel .

Uitslag

Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account. 

Na het afleggen van het Vakbekwaamheidsexamen ontvangt u binnen 6 weken uitslag. 

Bij de certificaatvermelding staat een geldigheidsduur vermeld. Op het moment dat u de vijf modulen hebt behaald, ontvangt u automatisch het SVMNIVO-diploma Basistheorie Vastgoeddeskundige.
Examen Geldigheid in jaren
Privaatrecht 3
Publiekrecht 3
Bouwkunde A 5
Bouwkunde B 5
Vastgoedeconomie 5
Finaciën & Fiscaliteiten          5
Let op: Het certificaat Bouwkunde bestaat uit twee onderdelen, Bouwkunde A en B. Voor het verkrijgen van het certificaat Bouwkunde moeten beide onderdelen met een voldoende worden afgesloten. Compensatie is dus niet mogelijk.

Vrijstellingen

Wilt u gaan makelen en daarvoor geregistreerd staan als erkend gecertificeerd Makelaar? Hebt u echter nog geen SVMNIVO-diploma, maar hebt u wel een erkend diploma elders behaald? Komt uw behaalde vak/opleiding overeen met de examens van SVMNIVO? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vrijstelling voor één of meerdere theorie-examens van SVMNIVO. Op deze manier kunt u mogelijk sneller uw weg vervolgen naar het behalen van uw SVMNIVO-diploma.

Assistent-Makelaar al gehaald? – extra punten

De theorie-examens van Assistent-Makelaar bestaan uit een aantal onderwerpen (een selectie van dezelfde eindtermen) die komen uit het de Basistheorie Vastgoeddeskundige. Als u aan dit deel van de opleiding hebt voldaan (en dit dus hebt afgesloten met de twee certificaten Rechten en Capita Selecta), krijgt u extra punten bij de vervolgopleiding tot Makelaar, Taxateur of Makelaar/Taxateur:

 • Van kandidaten die beschikken over een geldig SVMNIVO-certificaat Assistent-Makelaar Rechten worden de eindcijfers van de onderdelen Privaatrecht en Publiekrecht (van de Basistheorie) elk met één punt verhoogd tot maximaal eindcijfer 10.
 • Van kandidaten die beschikken over een geldig SVMNIVO-certificaat Assistent-Makelaar Capita Selecta worden de eindcijfers van de onderdelen Bouwkunde A (van de Basistheorie) en Praktijkleer Makelaar Wonen elk met één punt verhoogd tot maximaal eindcijfer 10.
 •  Van kandidaten die beschikken over een geldig SVMNIVO diploma Assistent-Makelaar dat maximaal vijf jaar geleden is behaald, worden de eindcijfers van de onderdelen Privaatrecht en Publiekrecht, Bouwkunde A en Praktijkleer Wonen elk met 1 (één) punt verhoogd tot maximaal eindcijfer 10.
Let op! Om in aanmerking te komen voor de compensatiepunten dient het betreffende certificaat/diploma behaald te zijn voordat de overeenkomstige onderdelen van de Basistheorie Vastgoeddeskundige worden geëxamineerd.

Oefenen voor het examen

Demotoetsen

Demotoetsen geven u een eerste indruk hoe een examen werkt. De demotoetsen zijn gratis.

Proeftoetsen

Koop voor de theorie-examens een proeftoets bij SVMNIVO om te oefenen voor uw examen. 

Instructie Vraagtypen

Meer informatie over de vraagtypen vinden die in de examens van SVMNIVO worden gebruikt.

Beroepscompetentieprofiel

Klik hier om het beroepscompetentieprofiel voor de kwalificatie ‘Kandidaat-Makelaar’ te bekijken

NLQF

De kwalificatie Kandidaat-Makelaar Wonen is ingeschaald in het NLQF op NLQF-niveau 5.