Home

Niveaumeting Theorie Register-Makelaar

De Niveaumeting Theorie Register-Makelaar

De Niveaumeting Theorie Register-Makelaar bestaat uit twee onderdelen, te weten:


1. Basistheorie Vastgoeddeskundige, verdeeld over de modules:
  • Bouwkunde
  • Rechten
  • Financiën (incl. Vastgoedeconomie en Fiscaliteiten)

2. Specialisatie (o.a. praktijkleer en kamerspecifieke actualiteiten)

In de Niveaumeting worden onder andere de leerresultaten uit het kwalificatiedossier getoetst. In het kwalificatiedossier wordt per leerresultaat aangegeven welke kennis en vaardigheden onder het leerresultaat vallen. Dit worden toetstermen genoemd. Aan elke toetsterm hangt een niveau waarop de toetsterm getoetst wordt. Voor de hercertificering is gekozen om de toetstermen van de niveaus kennis (K) en begrip (B) achterwege te laten. De toetstermen op het niveau van toepassing (T), analyse (A), synthese (S) en evaluatie (E) worden wel meegenomen in het Niveaumeting. Van de gecertificeerden wordt tenslotte niet zozeer hele specifieke feitenkennis verwacht, maar met name dat ze hun kennis en inzicht kunnen toepassen in praktijksituaties.
Daarnaast worden in de Niveaumeting altijd ook de verplichte onderwerpen van de actualiteiten van de afgelopen vier jaar meegenomen. Denk hierbij aan de onderwerpen die in de hercertificering ‘oude stijl’ getoetst worden/werden via de actualiteitentoets. Het gaat voor de Niveaumeting Theorie in het jaar 2020 om de actualiteiten van 2017 t/m 2019. Hierin zijn de actualiteiten van 2020 niet meegenomen, omdat de scholing hiervan pas in 2020 start. De inhoud van het actualiteitengedeelte in de Niveaumeting Theorie verschilt per jaar en zal er voor de komende vier jaren zo uit komen te zien:
  • Theorie 2020: actualiteiten van 2017 t/m 2019
  • Theorie 2021: actualiteiten van 2017 t/m 2020
  • Theorie 2022: actualiteiten van 2018 t/m 2021
  • Theorie 2023: actualiteiten van 2019 t/m 2022
  • Etc.
Klik hier voor meer informatie
Examenduur: 75 minuten
Aantal vragen: 45
Cesuur: 55% per module
Hulpmiddelen:
– Wettenbundel*
– Rekenmachine**

* Gebonden wettenbundels, mits daarin geen aantekeningen voorkomen en er zich geen andere (tab)bladen in bevinden dan door de uitgever zijn aangebracht. Onderstrepingen of markeringen (met gekleurde stift) worden niet als aantekeningen aangemerkt.

** Niet-programmeerbare rekenmachine (bij Flextoetsen wordt de rekenmachine ter beschikking gesteld).
Klik hier voor meer informatie
Examenduur: 45 minuten
Aantal vragen: 30
Cesuur: 55%
Hulpmiddelen:
– Wettenbundel*
– Rekenmachine**

* Gebonden wettenbundels, mits daarin geen aantekeningen voorkomen en er zich geen andere (tab)bladen in bevinden dan door de uitgever zijn aangebracht. Onderstrepingen of markeringen (met gekleurde stift) worden niet als aantekeningen aangemerkt.

** Niet-programmeerbare rekenmachine (bij Flextoetsen wordt de rekenmachine ter beschikking gesteld).
Klik hier voor meer informatie
Examenduur: 45 minuten
Aantal vragen: 30
Cesuur: 55%
Hulpmiddelen:
– Wettenbundel*
– Rekenmachine**

* Gebonden wettenbundels, mits daarin geen aantekeningen voorkomen en er zich geen andere (tab)bladen in bevinden dan door de uitgever zijn aangebracht. Onderstrepingen of markeringen (met gekleurde stift) worden niet als aantekeningen aangemerkt.

** Niet-programmeerbare rekenmachine (bij Flextoetsen wordt de rekenmachine ter beschikking gesteld).
Klik hier voor meer informatie
Examenduur: 45 minuten
Aantal vragen: 30
Cesuur: 55%
Hulpmiddelen:
– Wettenbundel*
– Rekenmachine**

* Gebonden wettenbundels, mits daarin geen aantekeningen voorkomen en er zich geen andere (tab)bladen in bevinden dan door de uitgever zijn aangebracht. Onderstrepingen of markeringen (met gekleurde stift) worden niet als aantekeningen aangemerkt.

** Niet-programmeerbare rekenmachine (bij Flextoetsen wordt de rekenmachine ter beschikking gesteld).
Bij de Niveaumeting Theorie Register-Makelaar wordt een formuleblad verstrekt. Deze kunt u tevens raadplegen onder Downloads.