Home

NVM Nieuwbouwspecialist

 

Als gevolg van de vraag uit de markt van professionele opdrachtgevers bij de verkoop en verhuur van (ver)nieuwbouwwoningen, is de ‘NVM Kwaliteitsnorm Nieuwbouw’ ontstaan. In dit document is vastgelegd welke kwaliteit dienstverlening geboden wordt door de NVM Nieuwbouwspecialist. De interne werkprocessen, de interne organisatie en de kwaliteit van dienstverlening staan daarbij centraal. In de kwaliteitsnorm is vastgelegd wanneer een NVM Makelaarskantoor zich NVM Nieuwbouwspecialist mag (blijven) noemen. Bij de kwaliteitsnorm hoort een implementatienotitie, waarin wordt aangegeven hoe deze norm wordt geïmplementeerd binnen het veld.
Klik hier voor theorie-examen
In het examen NVM Nieuwbouwspecialist wordt getoetst of de medewerker de inhoud van de NVM Kwaliteitsnorm Nieuwbouw kent. De vragen in de test zijn gebaseerd op de NVM Kwaliteitsnorm Nieuwbouw, de Implementatienotitie en de dagelijkse praktijk.
Examenduur: 45 minuten
Aantal vragen: 35
Cesuur: 24 punten
Hulpmiddelen: geen
Uitslag
Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account.
Praktische informatie
Iedere kandidaat die een examen wil afleggen, dient eerst bij SVMNIVO een account aangemaakt te hebben. Dit kan via de link bovenaan deze pagina.
Daarna kan het examen geboekt worden. SVMNIVO beschikt over meer dan 25 toetscentra verspreid over het land. Het examen kan hierdoor bij u in de buurt afgenomen worden op een dag en tijdstip welke u het beste uitkomt. In het boekingsprogramma kunt u hiervoor een keuze maken.
Voorbereiding
Om u voor te bereiden op het examen, kunt u via de onderstaande link de NVM Kwaliteitsnorm Nieuwbouw en de Implementatienotitie downloaden en bestuderen.
Ter voorbereiding op het examen kunt u een demotoets maken. Deze is te bereiken via onderstaande link.

Aanmelden NVM Nieuwbouwspecialisten
Sinds 1 januari 2015 is de NVM Kwaliteitsnorm Nieuwbouw, met uitzondering van enkele paragrafen aangaande het Nieuwbouw Kantoorautomatiseringspakket, van kracht. Alle NVM leden mogen actief zijn op de nieuwbouwmarkt, maar niet iedereen mag zich NVM Nieuwbouwspecialist noemen. Om op het portaal zodanig vermeld te worden, dienen NVM leden zich conform de Implementatienotitie aan te melden als NVM Nieuwbouwspecialist. U kunt dit doen door het aanvraagformulier op het portaal te downloaden. Samen met de overzichten ervaring ‘advies’ en ervaring ‘verkoop’, kunt u het ingevulde formulier uploaden. Klik hier.

 

Algemene informatie
Een NVM Nieuwbouwspecialist dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. lid NVM wonen
  2. aantoonbare ervaring
  3. werken met een Service Level Agreement (SLA)
  4. slagen voor de (digitale) kennistoets NVM Nieuwbouwspecialist
De eerste drie onderdelen dient u aan te tonen door middel van het aanvraagformulier in het NVM-portaal. Op het moment dat deze drie zijn goedgekeurd, ontvangt u een uitnodiging om zich aan te melden voor het digitale examen. Minimaal één medewerker van uw makelaarskantoor dient dit examen met voldoende resultaat af te leggen.
Het examen mag maar door één kandidaat tegelijk worden gemaakt. Het is NIET toegestaan met meerdere medewerkers, ook al zijn zij verbonden aan hetzelfde kantoor, samen de toets te doen en overleg te plegen.

 

Oefenen voor het examen

Demotoetsen

Demotoetsen geven u een eerste indruk hoe een examen werkt. De demotoetsen zijn gratis.

Proeftoetsen

Koop voor de theorie-examens een proeftoets bij SVMNIVO om te oefenen voor uw examen. 

Instructie Vraagtypen

Meer informatie over de vraagtypen vinden die in de examens van SVMNIVO worden gebruikt.