Home

Taxateur Wonen

 

Om als gecertificeerd Taxateur Wonen aan de slag te kunnen gaan, moet u de Basistheorie Vastgoeddeskundige, Basisdiploma Taxateur Wonen en het Meester-Gezeltraject behalen.

1. Basistheorie Vastgoeddeskundige

Om als gecertificeerd Taxateur Wonen aan de slag te kunnen gaan, moet u allereerst het diploma ‘Basistheorie Vastgoeddeskundige’ behalen. Daarvoor moet u vijf theorie-examens met succes afleggen.

Klik hier
Examenduur: 150 minuten
Aantal vragen: 55
Cesuur: 65,32% (35,93 punten)
Uitslag
Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account.

Publiekrecht

Klik hier
Examenduur: 185minuten
Aantal vragen: 55
Cesuur: 65,92% (36,26 punten)
Uitslag
Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account.

Bouwkunde A

Klik hier
Examenduur: 55 minuten
Aantal vragen: 50
Cesuur: 65,46% (32,73 punten)
Uitslag
Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account.

Bouwkunde B

Klik hier
Examenduur: 120 minuten
Aantal vragen: 30
Cesuur: 62,73% (18,82 punten)
Uitslag
Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account.

Vastgoedeconomie

Klik hier
Examenduur: 80minuten
Aantal vragen: 40
Cesuur: 65,27% (26,11 punten)
Uitslag
Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account.

Financiën en Fiscaliteiten

Klik hier
Examenduur: 110 minuten
Aantal vragen: 45
Cesuur: 64,84% (29,18 punten)
Uitslag
Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account.

2. Basisdiploma Taxateur Wonen

Nadat u het diploma ‘Basistheorie Vastgoeddeskundige’ behaald hebt, specialiseert u zich verder. Voor de specialisatie Taxateur Wonen gelden onderstaande examens (meer informatie over de afzonderlijke examens volgt):

Algemene taxatieleer

Klik hier
Examenduur: 90 minuten
Aantal vragen: 40
Cesuur: 65% (26 punten)
Uitslag
Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account.
Leerresultaten en toetstermen
De examens worden ontwikkeld op basis van leerresultaten en toetstermen. Deze worden zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld op de website van SVMNIVO onder Downloads.
Leerresultaten zijn als zodanig omschreven persoonlijke kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en/of beroepshoudingen, waarover met het oog op het maatschappelijk en beroepsmatig functioneren een taxateur moet beschikken.
Toetstermen gaan in detail in op de leerresultaten.
Om een indruk te geven van de inhoud van het examen is er wel een lijst van onderwerpen samengesteld. De onderwerpen zijn gebaseerd op het Beroepscompetentieprofiel Register-Taxateur en bijbehorend opleidingsprofiel van NRVT. Deze documenten zijn te raadplegen op de website van NRVT.
Onderdeel Onderwerp
A. Waarderen Taxatieproces en taxatieopdracht
Analyse
Waardebegrippen
Waarderingsmethodieken
B. Vastgoedrekenen Vastgoedrekenen
C. Ethiek en integriteit Ethisch en integer handelen
Regels
Tuchtrecht
Wwft
Privacywetgeving (AVG)

Taxatieleer Wonen

Klik hier
Examenduur: 120 minuten
Aantal vragen: 50
Cesuur: 65% (32,50 punten)
Uitslag
Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account.
Leerresultaten en toetstermen
De examens worden ontwikkeld op basis van leerresultaten en toetstermen. Deze worden zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld op de website van SVMNIVO onder Downloads.
Leerresultaten zijn als zodanig omschreven persoonlijke kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en/of beroepshoudingen, waarover met het oog op het maatschappelijk en beroepsmatig functioneren een taxateur moet beschikken.
Toetstermen gaan in detail in op de leerresultaten.
Om een indruk te geven van de inhoud van het examen is er wel een lijst van onderwerpen samengesteld. (Let op: ook hierin kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.) De onderwerpen zijn gebaseerd op het Beroepscompetentieprofiel Register-Taxateur en bijbehorend opleidingsprofiel van NRVT. Deze documenten zijn te raadplegen op de website van NRVT.
Onderdeel Onderwerp
A. Waarderen Bestemming woonruimte
Meetinstructies
Waarderen diverse woningtypen/woonvormen
Residuele grondwaarde
B. Vastgoedrekenen Rendementsberekeningen
Waarderingsmodel voor vergelijkingen
C. Bouwkunde (Achterstallig) onderhoud en gebreken woningbouw
Mogelijkheden en kosten woningaanpassingen
D. Privaatrecht Huurrecht (incl. WWS)
Hypotheekrecht
Koop- en huurovereenkomsten woonruimte
E. Publiekrecht Huisvestingswet en gemeentelijke huisvestingsverordeningen
(Actuele) verplichtingen duurzaamheid
(Actuele) verplichtingen asbest
F. Fiscaliteit Fiscale wetgeving eigen woning/hypotheek
Fiscale waardebepaling eigen woning/hypotheek
G. Economie & Maatschappij Gegevensgebruik macro/meso niveau
Macro-analyse (DESTEP)
SWOT-analyse
Hypotheekmarkt
Hypotheekvormen NHG en verstrekkingsnormen

Vakvaardigheden Wonen

Klik hier

Bij het examen Vakvaardigheden toont u aan de vaardigheden, die binnen het taxatieproces nodig zijn om als taxateur aan de slag te gaan, te beheersen. (Met uitzondering van het taxeren zelf, dit deel komt aan bod in de Eindtoets.) 

Taxatieproces Vakvaardigheden 

Het taxatieproces bestaat uit zes kerntaken:
 1. Contracteren
 2. Rechercheren
 3. Analyseren
 4. Waarderen
 5. Rapporteren 
 6. Archiveren
Bij de Vakvaardigheden komen onderdelen aan bod die vallen onder de kerntaken contracteren, rechercheren, rapporteren en archiveren. De Eindtoets richt zich op de onderdelen rechercheren, analyseren, waarderen en rapporteren.
Examenafname
Het vakvaardigheden examen wordt op de examenlocatie te Nieuwegein afgenomen. 

Uitslag

Het examen wordt beoordeeld door een assessor. De uitslag wordt binnen zes weken bekend gemaakt en is te raadplegen via uw account in de examenomgeving. Als u geslaagd bent, wordt er een certificaatvermelding in uw account aangemaakt. Uw certificaatvermelding is 3 jaar geldig.
Examenreglement
Het examenreglement is vastgesteld door SVMNIVO. SVMNIVO is verplicht zich te houden aan dit reglement.
Beroepscompetentieprofiel en opleidingsprofiel NRVT
Het beroepscompetentieprofiel (bcp) beschrijft de werkzaamheden en competenties die nodig zijn om dit beroep uit te oefenen. Het opleidingsprofiel is een uitwerking van het bcp. In het opleidingsprofiel zijn verdere kaders op hoofdlijnen uitgewerkt.
Leerresultaten en toetstermen
De examens worden ontwikkeld op basis van leerresultaten en toetstermen. Deze worden zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld op de website van SVMNIVO onder Downloads.
Leerresultaten zijn als zodanig omschreven persoonlijke kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en/of beroepshoudingen, waarover met het oog op het maatschappelijk en beroepsmatig functioneren een taxateur moet beschikken.
Toetstermen gaan in detail in op de leerresultaten.

Eindtoets Taxeren Wonen

Klik hier
Bij het Vakbekwaamheidsexamen toont u aan de vaardigheden die nodig zijn om als makelaar aan de slag te gaan, te beheersen. U kunt zich voor dit examen inschrijven via uw account in de examenomgeving. Binnen enkele minuten na de inschrijving ontvangt u een e-mail met inloggegevens en een link naar de inleveromgeving. Via deze inleveromgeving kunt u het voorstel voor het onderwerp van het visiestuk inleveren.
De inhoud van het Vakbekwaamheidsexamen is voor alle drie de werkkamers gelijk en ziet er als volgt uit:
 1. Brochure
 2. Verkoopplan
 3. Onderhandeling
 4. Koopovereenkomst
 5. Intakegesprek
 6. Visiestuk

3. Meester-Gezeltraject

Om toegelaten te kunnen worden tot het NRVT-register, dient u het Meester-Gezeltraject te doorlopen. 

Meester-Gezeltraject

Klik hier

Om toegelaten te kunnen worden tot het NRVT-register, dient u het Meester-Gezeltraject te doorlopen. U meldt zich daarvoor aan bij NRVT. Voorwaarde is dat u het Basisdiploma taxateur heeft. U loopt als gezel (taxateur in opleiding) mee met een ervaren en erkend register taxateur mee. U bouwt in die periode een portfolio op waarin u 15 taxatiedossiers en een aantal reflectieverslagen opbouwt. Als u groen licht krijgt, mag u opgaan voor het Assessment bij SVMNIVO. Assessoren beoordelen het portfolio en het assessmentgesprek. Indien behaald, kunt u uzelf aanmelden voor inschrijving in het NRVT register.

Meer informatie over het Meester-Gezeltraject volgt.

Onderdelen Vakvaardigheden Wonen

De inhoud van het examen Vakvaardigheden ziet er als volgt uit:

Oefenen voor het examen

Demotoetsen

Demotoetsen geven u een eerste indruk hoe een examen werkt. De demotoetsen zijn gratis.

Proeftoetsen

Koop voor de theorie-examens een proeftoets bij SVMNIVO om te oefenen voor uw examen. 

Instructie Vraagtypen

Meer informatie over de vraagtypen vinden die in de examens van SVMNIVO worden gebruikt.