Home

VvE-beheerder

 

Al geruime tijd kunnen VvE-beheerkantoren een productcertificaat halen. Nu is het ook mogelijk om een persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars te behalen waarmee de VvE-beheerders kunnen aantonen dat zij zelf beschikken over de juiste kwaliteiten. Het persoonscertificaat is voor de individuele beheerders, zelfstandige of in dienst van een kantoor, die willen aantonen dat zij het vak beheersen en een bekwaam VvE-beheerder zijn. Door het certificaat tonen zij aan deze kennis en kunde te hebben en dit jaarlijks up-to-date te houden.

VVE-beheerder
Om in het bezit van het persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars te komen, dient u zowel een theorietoets als een praktijktoets te doen. De theorietoets dient eerst behaald te worden. Daarna kan er ingeschreven worden voor de praktijktoets.
Als ook de praktijktoets met een voldoende wordt afgesloten, wordt de certificaatvermelding Beheerders van Verenigingen van Eigenaars aan uw account toegevoegd.

Voor wie?
Iedereen die als VvE-beheerder of in het VvE-beheer werkzaam is, komt in aanmerking voor het persoonscertificaat.

Theorietoets
Examenduur: 120 minuten
Soort vragen: meerkeuze
Aantal vragen: 45
Cesuur: 70% procent
Vorm: schriftelijk/Excel
Hulpmiddelen:
 • Burgerlijk Wetboek
 • Modelreglement 1973
 • Modelreglement 1983
 • Modelreglement 1992
 • Modelreglement 2006
 • BRL PCVB
 • Normdocument PCVB
 • Compendium Artikelsgewijze vergelijking modelreglementen (uitgegeven door Rijssenbeek Advocaten)
Als u een examen wilt afleggen, dient u eerst bij SVMNIVO een account aangemaakt te hebben. 
Daarna kan het theorie-examen geboekt worden. SVMNIVO beschikt over tientallen toetscentra verspreid over het land. Het theorie-examen kan hierdoor bij u in de buurt afgenomen worden op een dag en tijdstip welke u het beste uitkomt. In het boekingsprogramma kunt u hiervoor een keuze maken.
Praktijktoets
Examenduur: 90 minuten

Soort vragen: Praktijkopdrachten

casusuitwerking in Excel + 

mondelinge verdediging
Cesuur: Mondelinge verdediging 70%; praktijkopdrachten 60%
Hulpmiddelen: 
 • Burgerlijk Wetboek
 • Modelreglement 1973
 • Modelreglement 1983
 • Modelreglement 1992
 • Modelreglement 2006
 • BRL PCVB
 • Normdocument PCVB
 • Compendium Artikelsgewijze vergelijking modelreglementen (uitgegeven door Rijssenbeek Advocaten)

Vorm: Schriftelijk en mondeling

Klik hier om het opdrachtenboek te bekijken. 

Oefenen voor het examen

Demotoetsen

Demotoetsen geven u een eerste indruk hoe een examen werkt. De demotoetsen zijn gratis.

Proeftoetsen

Koop voor de theorie-examens een proeftoets bij SVMNIVO om te oefenen voor uw examen. 

Instructie Vraagtypen

Meer informatie over de vraagtypen vinden die in de examens van SVMNIVO worden gebruikt.