Home

Woningmarktconsultant 

 

I.s.m. Academie voor Vastgoed. Een woningmarktconsultant denkt mee over de opzet van nieuwe woningbouwlocaties, over de keus van de te bouwen woningen en over de invulling van herbestemmings- en stadsvernieuwingsprojecten. De woningmarktconsultant kan als het ware de stem van de consument laten doordringen tot het volkshuisvestingsbeleid in Nederland, zodat vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. De opleiding Woningmarktconsultant levert een bijdrage tot een verdere professionalisering van dit vak. Heel belangrijk, want de NVM streeft ernaar dat gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en combinaties van marktpartijen steeds vaker woningmarktconsultants inschakelen. Als gediplomeerd woningmarktconsultant weet u zich duidelijker te profileren op de lokale en regionale markt. Daarnaast bent u in staat advies te geven aan de verschillende partijen waarmee een woningmarktdeskundige zaken doet.
Het behalen van dit examen levert het SVMNIVO-diploma NVM-Woningmarktconsultant op.

Mondelinge verdediging van de scriptie

De scriptie is het officiële afstudeerproject van de opleiding Woningmarktconsultant. Het schrijven van de scriptie heeft als doel te testen of u de kennis die u tijdens de opleiding heeft opgedaan, kunt toepassen en gebruiken. Met de scriptie wordt beoordeeld of u in staat bent om problemen vanuit één van de mogelijke verschillende invalshoeken te bekijken, te analyseren en op te lossen. Tijdens de verdediging van de scriptie moet de kandidaat de vertaalslag kunnen maken naar andere invalshoeken.
De mondelinge verdediging van de scriptie vindt plaats ten overstaan van minimaal één externe examinator en een vertegenwoordiger van SVMNIVO. Desgewenst kan een opleidingsadviseur van de Academie voor Vastgoed aanwezig zijn. Voordat de scriptie geschreven wordt, dient de opleiding (verzorgd door de Academie voor Vastgoed) met succes te zijn afgerond met een portfolio bestaande uit diverse examenopdrachten die in de loop van het opleidingstraject worden gemaakt.
Voor de scriptie dient daarna een voldoende gehaald te worden. Indien men een voldoen heeft, mag men zich inschrijven voor de mondelinge verdediging.
De beoordeling bestaat uit een afzonderlijk cijfer voor de scriptie zelf (70% van het eindcijfer) en een afzonderlijk cijfer voor de presentatie en de verdediging (30% van het eindcijfer).
In het handboek en examenreglement staat uitgebreid verwoord hoe de procedure werkt en waarop men beoordeeld wordt.

Toelatingseisen

Inschrijving voor dit examen is op dit moment niet mogelijk. De opleiding van Academie voor Vastgoed wordt momenteel aangepast. Na de voltooiing van deze aanpassing kunt u zich weer inschrijven voor het examen.
Om de opleiding succesvol te kunnen volgen, dient u te beschikken over een HAVO of MBO-diploma of vergelijkbaar niveau door middel van werkervaring. Daarnaast hebt u enkele jaren ervaring in de vastgoedbranche.