Home

WOZ

 

Enkel voor de kwalificatie WOZ-taxateur woningen en WOZ-taxateur niet-woningen staat de mogelijkheid open tot registratie bij het NRVT.

WOZ-kwalificaties

Om beter aan te sluiten op de praktijk zijn er op basis van de Waarderingsinstructie 6 kwalificatiedossiers ontwikkeld.
Deze WOZ-kwalificaties zijn:
Theorie-examen
Om als gecertificeerd WOZ-medewerker aan de slag te kunnen, moet een voldoende gehaald worden voor het examen Basismodule WOZ.
Examenduur: 70 minuten
Aantal vragen: 50
Cesuur: 55%* (plus raadkans)
Hulpmiddelen: geen
*Omdat er bij het examen Basismodule WOZ verschillende vraagtypen gebruikt worden en elke vraag ook een verschillend aantal punten oplevert, is de cesuur (55%) zonder raadkans in bovenstaand tabel weergegeven. De daadwerkelijke cesuur (rekening houdend met de raadkans) varieert tussen de 60 – 70%. Dit wordt bij de start van het examen weergegeven.
Uitslag
Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account.

WOZ-taxateur niet-woningen

Theorie-examen
Om als gecertificeerd WOZ-taxateur niet-woningen aan de slag te kunnen, moet onder andere een voldoende gehaald worden voor het examen Basismodule WOZ en het examen WOZ-taxateur niet-woningen.
Examenduur: 150 minuten
Aantal vragen: 35
Cesuur: 55% plus raadkans
Omdat er bij het examen WOZ-taxateur niet-woningen verschillende vraagtypen gebruikt worden en elke vraag ook een verschillend aantal punten oplevert, is de cesuur (55%) zonder raadkans in bovenstaand tabel weergegeven. De daadwerkelijke cesuur (rekening houdend met de raadkans) varieert tussen de 60 – 70%. Dit wordt bij de start van het examen weergegeven.
Uitslag
Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account.
Vakvaardigheden

Onderdelen

  • Eindtoets

Met het behalen van het Vakvaardighedenexamen WOZ-taxateur niet-woningen, ontvangt de kandidaat het basisdiploma Taxateur WOZ niet-woningen. Taxateurs met een Basisdiploma Taxateur WOZ niet-woningen kunnen zich verder ontwikkelen tot Register taxateur WOZ bij het NRVT.

WOZ-coördinator interne beheersing

Theorie-examen
Om als gecertificeerd WOZ-coördinator interne beheersing aan de slag te kunnen, moet een voldoende gehaald worden voor het examen Basismodule WOZ, het examen WOZ-coördinator interne beheersing en het examen Vakvaardigheden WOZ-coördinator interne beheersing.
Examenduur: 150 minuten
Aantal vragen: 35
Cesuur: 55% plus raadkans
Hulpmiddelen: geen
Omdat er bij het examen WOZ-coördinator interne beheersing verschillende vraagtypen gebruikt worden en elke vraag ook een verschillend aantal punten oplevert, is de cesuur (55%) zonder raadkans in bovenstaand tabel weergegeven. De daadwerkelijke cesuur (rekening houdend met de raadkans) varieert tussen de 60 – 70%. Dit wordt bij de start van het examen weergegeven.
Uitslag
Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account.

Vakvaardigheden
Onderdelen
  • Portfolio
  • Mondeling assessment

WOZ-gegevensbeheerder

Theorie-examen
Om als gecertificeerd WOZ-gegevensbeheerder aan de slag te kunnen, moet een voldoende gehaald worden voor het examen Basismodule WOZ, het examen WOZ-gegevensbeheerder en het examen Vakvaardigheden WOZ-gegevensbeheerder.
Examenduur: 150 minuten
Aantal vragen: 35
Cesuur: 55% (plus raadkans)
Omdat er bij het examen WOZ-gegevensbeheerder verschillende vraagtypen gebruikt worden en elke vraag ook een verschillend aantal punten oplevert, is de cesuur (55%) zonder raadkans in bovenstaand tabel weergegeven. De daadwerkelijke cesuur (rekening houdend met de raadkans) varieert tussen de 60 – 70%. Dit wordt bij de start van het examen weergegeven.
Uitslag
Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account.

Vakvaardigheden

Onderdelen:

  • Portfolio
  • Mondeling Assessment

WOZ-juridisch specialist

Theorie-examen
Om als gecertificeerd WOZ-juridisch specialist aan de slag te kunnen, moet een voldoende gehaald worden voor het examen Basismodule WOZ, het examen WOZ-juridisch specialist en het examen Vakvaardigheden WOZ-juridisch specialist.
Examenduur: 150 minuten
Aantal vragen: 35
Cesuur: 55% plus raadkans
Omdat er bij het examen WOZ-juridisch specialist verschillende vraagtypen gebruikt worden en elke vraag ook een verschillend aantal punten oplevert, is de cesuur (55%) zonder raadkans in bovenstaand tabel weergegeven. De daadwerkelijke cesuur (rekening houdend met de raadkans) varieert tussen de 60 – 70%. Dit wordt bij de start van het examen weergegeven.
Uitslag
Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account.
Vakvaardigheden

Onderdelen

  • Portfolio
  • Mondeling assessment

WOZ-taxateur woningen

Theorie-examen
Om als gecertificeerd WOZ-taxateur woningen aan de slag te kunnen, moet onder andere een voldoende gehaald worden voor het examen Basismodule WOZ en het examen WOZ-taxateur woningen.
Examenduur: 150 minuten
Aantal vragen: 35
Cesuur: 55% plus raadkans
Omdat er bij het examen WOZ-taxateur woningen verschillende vraagtypen gebruikt worden en elke vraag ook een verschillend aantal punten oplevert, is de cesuur (55%) zonder raadkans in bovenstaand tabel weergegeven. De daadwerkelijke cesuur (rekening houdend met de raadkans) varieert tussen de 60 – 70%. Dit wordt bij de start van het examen weergegeven.
Uitslag
Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account.
Vakvaardigheden
Onderdelen
  • Digitale eindtoets

Met het behalen van het Vakvaardighedenexamen WOZ-taxateur woningen, ontvangt de kandidaat het basisdiploma Taxateur WOZ woningen. Taxateurs met een Basisdiploma Taxateur WOZ woningen kunnen zich verder ontwikkelen tot Register taxateur WOZ bij het NRVT.

Register LVLB

In het tweede kwartaal van 2020 zal de LVLB komen met een register voor alle WOZ-kwalificaties. Als een certificaat of een diploma voor een WOZ-kwalificatie behaald is, kan er in dit register ingeschreven worden. Zodra meer informatie over dit register bekend is, zal dit ook op deze site vermeld worden.

Register NRVT

Enkel voor de kwalificatie WOZ-taxateur woningen en WOZ-taxateur niet-woningen staat de mogelijkheid open tot registratie bij het NRVT. De Eindtoets Taxeren WOZ is momenteel in ontwikkeling. Meer informatie over het Meester-Gezeltraject volgt.

Onderdelen Vakvaardigheden Wonen

De inhoud van het examen Vakvaardigheden ziet er als volgt uit:

Oefenen voor het examen

Demotoetsen

Demotoetsen geven u een eerste indruk hoe een examen werkt. De demotoetsen zijn gratis.

Proeftoetsen

Koop voor de theorie-examens een proeftoets bij SVMNIVO om te oefenen voor uw examen. 

Instructie Vraagtypen

Meer informatie over de vraagtypen vinden die in de examens van SVMNIVO worden gebruikt.