Home

Inzage foutief beantwoorde vragen

Inzien eigen werk

Bij SVMNIVO begrijpen we dat het voor kandidaten fijn is wanneer ze direct inzage hebben in, of een overzicht krijgen van, de vragen die zij fout hebben beantwoord. Helaas is het niet mogelijk om dit aan te bieden. Daarmee loopt SVMNIVO het risico dat examenvragen binnen korte tijd “op straat komen liggen” en daarmee onbruikbaar worden. Dat is een risico dat SVMNIVO niet kan lopen, omdat daarmee onafhankelijke examinering in gevaar komt.

Er gelden de volgende regels:
  1. De inzage van een examen is alleen toegestaan als u als cijfer minimaal een 4,5 heeft behaald. In dit geval is er een reële kans dat u na een eventueel bezwaar slaagt. Een verzoek om het examen in te komen zien bij een lager cijfer wordt afgewezen.
  2. Er wordt een maximum gesteld aan het aantal keren dat een examen ingezien kan worden. Per module kunt u maximaal eenmaal het examen komen inzien. Een verzoek om het examen vaker in te zien wordt afgewezen.
Wilt u zien welke vragen u fout hebt gedaan, dan dient u contact op te nemen met onze klantenservice. Inzage is mogelijk tot zes weken na de uitslag en vindt plaats op ons kantoor te Nieuwegein.
Inzage van de foutief beantwoorde vragen is alleen mogelijk op de vrijdagmiddag tussen 14.30 en 16.30 uur, indien dit verzoek uiterlijk voor 17.00 uur is ingediend op de woensdag voorafgaand aan de vrijdag van inzage. U ontvangt op donderdagmiddag de bevestiging.

Aanmeldformulier Inzien Foutief Beantwoorde Vragen

De aanvrager verklaart

10 + 11 =