Home

SCVM-gecertificeerden

 

Voor ingeschrevenen in het SCVM-register die ten minste 5 jaar in het register staan ingeschreven bestaat de mogelijkheid van instroom in het VastgoedCert-register. VastgoedCert heeft hiervoor een traject opgesteld. Voor SCVM-geregistreerden die niet aan de theorie-eis van dit traject voldoen (opleidingsachtergrond) bestaat de mogelijkheid om de Nivometing te doen.
Klik hier voor theorie-examen
Examenduur: 60 minuten
Aantal vragen: 30
Cesuur: 25 punten
Hulpmiddelen: geen
Uitslag
Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account.

Praktische informatie

Iedere kandidaat die een examen wil afleggen, dient eerst bij SVMNIVO een account aangemaakt te hebben. Dit kan via de link bovenaan deze pagina.
Daarna kan het examen geboekt worden. SVMNIVO beschikt over meer dan 30 toetscentra verspreid over het land. Het examen kan hierdoor bij u in de buurt afgenomen worden op een dag en tijdstip welke u het beste uitkomt. In het boekingsprogramma kunt u hiervoor een keuze maken.

Voorbereiding

Om u voor te bereiden op het examen, kunt u via de onderstaande link de handleiding Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland downloaden en bestuderen. 
Ter voorbereiding op het examen kunt u via onderstaande link een demotoets maken.

Klachten

Hebt u het examen gemaakt en hebt u een opmerking of klacht met betrekking tot de inhoud van het examen? Dan kunt u dit melden bij de examenlocatie. Uw opmerking/klacht wordt doorgegeven aan de examencommissie van RVO.

Voor wie: voor SCVM-geregistreerden die niet aan de theorie-eis voldoen (qua opleiding), die ten minste 5 jaar in het SCVM-register staan en die in het VastgoedCert-register opgenomen willen worden.
Doel: opname in het VastgoedCert-register
Tijdsduur: ongeveer 3 maanden
Hoe:
1. U meldt zich aan voor de Nivometing via uw account.
2. U dient aan te tonen dat u DNV-gecertificeerd bent en ten minste vijf jaar staat ingeschreven in het SCVM-register
3. Vervolgens wordt u gebeld voor een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek maakt u een nulmetingtoets.
4. Na het intakegesprek krijgt u zes weken de tijd om een portfolio aan te leveren waarin u zoveel mogelijk bewijs stopt dat u in aanmerking komt voor het VastgoedCert-register. Waar u op beoordeeld wordt, kunt u vinden in het document Portfolio Nulmeting SVMNIVO.
5. Het portfolio levert u digitaal aan. Wanneer het portfolio niet correct of onvolledig is aangeleverd, dan krijgt u eenmaal de mogelijkheid dit in orde te maken. U dient alles wat in het portfolio staat aantoonbaar te maken.
6. Het portfolio wordt beoordeeld door een assessor.
7. Na deze beoordeling ontvangt u een uitnodiging voor een interview waarin uw bewijs wordt beoordeeld op basis van vastgelegde criteria.
8. Na het interview krijgt u te horen of u in aanmerking komt voor opname in het VastgoedCert-register. Er zijn 3 uitkomsten mogelijk: Toegelaten, Niet toegelaten of Onder voorbehoud toegelaten met daarbij de te behalen voorwaarde(n) en de termijn waarbinnen hieraan moet worden voldaan.

Kijk voor alle informatie over deze regeling op de site van VastgoedCert.